Tính năng chi tiết, giá bán loa nén Toa TC 631M giá rẻ

Liên hệ

Loa nén loa phóng thanh Toa TC 631M là loa nén vành tròn rất dễ lắp đặt, loa nén vành tròn này có mục đích chung phù hợp với các ứng dụng thông báo công cộng.