Nguồn gốc, giá bán bộ báo giờ tự động OBT 9300 USB chính hãng

6,500,000

Nguồn gốc, giá bán bộ báo giờ tự động OBT 9300 USB chính hãng. Hẹn được nhiều loại giờ, nhiều loại chuông tùy theo ý muốn. Nhập khẩu chính hãng, đầy đủ CO, CQ.