Đặc điểm, giá bán loa nén phản xạ Toa TC 631 giá ưu đãi

Liên hệ

Loa nén loa phóng thanh Toa TC 631 là loa nén vành tròn rất dễ lắp đặt, loa nén vành tròn này có mục đích chung phù hợp với các ứng dụng thông báo công cộng.